Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website và ứng dụng neoarthro.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập,địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà ứng dụng và website neoarthro.com cần thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để neoarthro.com liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

neoarthro.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và neoarthro.com
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của neoarthro.com.

4.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên, đảm bảo sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền  bao gồm: viện kiểm sát, tòa án, công an điều tra liên quan đến khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật nào đó. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của khách hàng cho bất kỳ đối tác thứ ba nào.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phúc
Địa chỉ liên hệ: 8/19 Nguyễn Đình Khơi F4 Quận Tân Bình TPHCM
Email: kt.hoangphuc@gmail.com

ĐT liên hệ: (028)39492358

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản đã được cấp trên ứng dụng neoarthro.com. Sau đó, chọn mục “Thông tin cá nhân” để thực hiện việc chỉnh sửa theo yêu cầu của người tiêu dùng.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phúc
Địa chỉ liên hệ: 8/19 Nguyễn Đình Khơi F4 Quận Tân Bình TPHCM
Email: kt.hoangphuc@gmail.com

ĐT liên hệ: (028)39492358

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của thành viên, Bộ phận giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương án giải quyết khiếu nại và trả lời cho thành viên về kết quả. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà bộ phận giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.