Chính sách giao hàng:

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc khi mua sản phẩm trên www.neoarthro.com

+ Khách hàng tại khu vực TP.HCM sẽ được giao hàng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận xác nhận đơn hàng bằng email.

+ Khách hàng tại khu vực các Tỉnh sẽ được giao hàng trong vòng 3-5 ngày kể từ khi nhận được xác nhận đơn hàng bằng email.